Een jongerensite voor jongeren met psychische problemen en voor jongeren die meer willen weten over geestelijke gezondheid(szorg). Wie deze site bezoekt, is zo gek nog niet!

Meer

Bij ‘Grip op je Dip’ vind je steun in het omgaan met depressieve klachten. Je vindt er informatie. Mogelijke oorzaken. Wat je zelf kan doen aan je sombere buien. Mogelijkheden om hulp te zoeken. Ervaringen en tips ván jongeren vóór jongeren, zoals ‘het verhaal van’ en '2days tips'. Ook vind je hier informatie als je iets wilt doen voor een ander die zich rot voelt.

Meer