"Invivo Kids is een diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met leer-, gedrags-, en sociaal-emotionele problemen. Bij Invivo Kids staat een kind- en jeugdteam klaar, bestaande uit een kinderpsychiater, kinderpsychologen en orthopedagogen. Invivo Kids onderscheidt zich door behandelingen aan te bieden die zich richten op het leren omgaan met problemen in plaats van het fanatiek bestrijden van de problemen." - Saskia Scholten-Dijksma, Algemeen Directeur Invivo Kids.

De Jeugd GGZ vraagt om een visie die meegaat met haar tijd. Een tijd waarin moet worden geaccepteerd dat iedereen anders en uniek is en dat niet iedereen beschikt over dezelfde kwaliteiten. Laagdrempeligheid van zorg en focus op de mogelijkheden in plaats van op klachten, zorgen voor een snelle en duurzame behandeling van klachten omtrent gedrags- en leerproblemen bij kinderen. Een systeemgerichte aanpak waarbij huisartsen, scholen, hulpverleners en de leefomgeving van het kind betrokken worden. Deze sociaal geneeskundige benadering leidt tot preventie van onnodig medicaliseren, preventie van uitval op scholen, daling van uitval op scholen en daling van de zorgconsumptie.

Wij willen dat kinderen en jongeren gezien en gewaardeerd worden om wie ze zijn, door zichzelf, hun ouders en hun sociale omgeving.

Hoe wij werken

A
Intakefase

Aan elke behandeling gaat een intake vooraf. Tijdens de intake wordt gekeken of er een klik is tussen het kind en zijn of haar ouders en de behandelaar. Tevens wordt er tijdens de intake gesproken over de situatie zoals die op dat moment is en over wat de gewénste situatie is: de hulpvraag wordt vastgesteld.

B
Diagnostiek

In sommige gevallen is het nodig aanvullende diagnostiek te doen. Dat kan door gestructureerde interviews met de ouders van het kind, door spelletjes te doen met het kind of door bij het kind testen af te nemen.

C
Behandelfase

Na de intake en diagnostiekfase wordt in overleg een behandelplan opgesteld. Hierin worden de doelen van de behandeling en de manier waarop die doelen bereikt gaan worden vastgelegd. In de meeste gevallen gaan we aan de slag met zowel het kind als de ouders en als het nodig is met andere betrokkenen in de omgeving van het kind, zoals een leerkracht.

Testimonials

Een warme club met mensen waarbij je je meteen thuis voelt. Mijn dochter is mede door de inzet van Invivo Kids heel snel opgeknapt.

Sara Thomassen

Fijn dat ik niet voor elk onderdeel van de behandeling naar een ander instantie hoef. Eén adres met alle specialisten bij elkaar.

Mira Jansen

Bij Invivo Kids werken mensen waardoor je je geen nummertje voelt. Ze denken echt met je mee.

Amanda van Hout

Bij Invivo Kids konden we meteen terecht zonder eerste allerlei formulieren in te hoeven vullen. Ze keken eerst om naar mij en mijn zoontje in plaats van naar de formaliteiten.

Lara Lopes